สำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์ Label sticker ที่อยู่สำหรับใบแปะกล่อง พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า พิมพ์บาร์โค้ดขนส่ง

  • พิมพ์ที่อยู่
  • พิมพ์บาร์โค้ด
  • พิมพ์ที่อยู่ (Excel)
  • พิมพ์บาร์โค้ด (Excel)

พิมพ์ข้อความ หรือที่อยู่สำหรับใบแปะกล่อง พัสดุ จดหมาย

พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า บาร์โค้ดขนส่ง

 

พิมพ์ข้อความ หรือที่อยู่สำหรับใบแปะกล่อง พัสดุ จดหมาย โหลดข้อมูลจาก Excel (ไฟล์ไม่เกิน 2 Mb.)  

 

พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า บาร์โค้ดขนส่ง โหลดข้อมูลจาก Excel (ไฟล์ไม่เกิน 2 Mb.)